Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C rally driver

Nowoczesny słownik polsko-angielski

rally racer