Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

paradise regained, paradise restored