Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

paradise on earth, earthly paradise