Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

paradise of Eden, garden of Eden