Wordnet polsko-angielski


1. ( (Christianity) the abode of righteous souls after death)
Paradise
synonim: niebo
synonim: niebiosy
synonim: niebiosa

2. (any place of complete bliss and delight and peace)
Eden, paradise, nirvana, heaven, promised land, Shangri-la: : synonim: eden
synonim: rajski ogród

3. (a place that attracts many visitors
"New York is a mecca for young artists")
mecca: : synonim: eldorado
synonim: kanada
synonim: mekka

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

paradise
~ podatkowy tax haven

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C paradise; heaven

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m paradise
Eden
raj na ziemi - heaven on earth

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

paradise~ podatkowy - tax haven

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PARADISE

EDEN

HEAVEN

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

relig. paradise
isl. janna, jannah

Nowoczesny słownik polsko-angielski

władza brytyjska w Indiach