Wordnet polsko-angielski


1. (a garment (coat or sweater) that has raglan sleeves)
raglan
synonim: reglan

2. (a sleeve that extends in one piece to the neckline of a coat or sweater with seams from the armhole to the neck)
raglan sleeve: : synonim: reglan

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc U raglan

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

RAGLAN