Wordnet polsko-angielski

raffinate

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

raffinate

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

rafinate