Wordnet polsko-angielski

(the process of removing impurities (as from oil or metals or sugar etc.) )
refining, refinement, purification

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

refinement

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f refining, refinement

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

REFINING

PURGE

Słownik środowiska polsko-angielski

f chem. rafination

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

refining
distillation
~ chemiczna - chemical refining, chemical distillation
~ cukru sugar refining
~ fizyczna physical refining
~ ropy naftowej petroleum refining, oil refining, oil distillation
~ tłuszczów fat refining

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

rafination~ ropy oil rafination

Nowoczesny słownik polsko-angielski

petroleum