Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

radical demands of the Gospel