Słownik dla poszukujących pracy polsko-angielski Krzysztof Czekierda

advices
tips
~ bezpłatna - free advice
~ dla poszukujących pracy - job hunting tips, job hunting advices
~ dotyczące pomyślnego szukania pracy za granicą - tips for successful job search abroad

Nowoczesny słownik polsko-angielski

tips

hints