Wordnet polsko-angielski

(full of or characterized by joy
"felt a joyous abandon"
"joyous laughter")
joyous

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

joyful, happy, cheerful
(czasami z cudzego niepowodzenia) gleeful

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj glad; joyous; joyful; cheerful; optimistic: ~e wieści glad tidings; good news; ~ nastrój high spirits

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj joyous, joyful, cheerful

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

JOYFUL

JOYOUS

CHEERFUL

GAY

GLADSOME

EXUBERANT

EXULTANT

BEAMING

GLEEFUL

DELIGHTED

HAPPY

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. joyful; gay

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

buoyant

cheery

chirpy

exhilarating

genial

glad

joyfully

jubilant

merry

sportive

Nowoczesny słownik polsko-angielski

perky

tricksy

chipper

exhilarated

bright and breezy

mirthful

light-hearted

lighthearted

beamish

celebratory