Słownik polsko-angielski

anat. eye
~ burzy - storm centre, hurricane eye, storm eye
~ cyklonu - meteo. cyclone eye
~ czujne - alert eye, watchful eye
~ doświadczone - experienced eye, expert eye
~ ludzkie - human eye
~ nabiegłe krwią - blood-shot eye
~ nieuzbrojone - przen. naked eye, unarmed eye, unaided eye
~ niewyćwiczone - untrained eye
~ zaczerwienione - red eye
~ zajęte celowaniem - aiming eye

Wordnet polsko-angielski


1. (the organ of sight)
eye, oculus, optic


2. (good discernment (either visually or as if visually)
"she has an eye for fresh talent"
"he has an artist's eye")
eye: :

3. (attention to what is seen
"he tried to catch her eye")
eye: :

4.
eye: :

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

eye
bez zmrużenia oka without batting an eyelid
w mgnieniu oka in the twinkling of an eye
rzut oka glimpse, coup d'oeil
ból oczu (wskutek zmęczenia) eye strain
kocie oczy (światła odblaskowe) cat eyes
mieć oczy otwarte to keep one's eye open
napawać oczy (widokiem) to feast one's eyes on/upon
opaska na ~ blindfold, eye patch
przymykać oczy na coś to shut/to close one's eyes to, to turn a blind eye on
rzucający się w oczy conspicuous
wybałuszać oczy to goggle
wyłupiaste oczy bulging eyes
~ w ~ face to face
wypłakiwać oczy to cry one's eyes out
z wybałuszonymi oczyma goggle-eyed
~ cyklonu bull's eye
na pierwszy rzut oka at first glance, prima facie
nie zmrużyć oka not to sleep a wink
nie mrugnąć nawet okiem to not bat an eyelid
podbite oko (po bójce) black eye
rzucić okiem na to have a dekko at, to cast/to run one's eye on
sokole ~ eagle eye
oko za oko, ząb za ząb an eye for an eye and a tooth for a tooth
mieć kogoś na oku to keep an eye on sb

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n nt C (anat) eye
(wzrok) eyesight: złe ~ evil eye
gołe ~ naked eye
w oczy to one's face
nie widziałem go na oczy I have never seen him
w oczy in the eyes (of)
~ w ~face to face
kłamać w żywe oczy to lie through one's teeth
na oczach before one's eyes
dziecko dorosło na jej oczach the child grew up before her eyes
na ~roughly

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

ntr eye (w sieci) mesh
n pl
oczy - eyes (gra w karty) pontoon, twentyone, am. blackjack
fig.
mieć kogoś na oku - to keep an (one’s) eye on sb
fig.
mieć coś na oku, mieć oko na coś - to have one’s eye on sth, to have sth in view
fig.
oko za oko - an eye for an eye
na własne oczy - with one’s own eyes
fig.
mieć oczy otwarte - to keep an eye out (na coś - for sth)
pot.
na oko - roughly
patrzeć komuś w oczy - to look sb in the face
stracić z oczu - to lose sight (kogoś, coś - of sb, of sth)
zejdź mi z oczu! - get out of my sight!
fig.
na czyichś oczach - before sb’s very eyes
fig.
w oczach prawa - in the eyes of the law
fig.
na pierwszy rzut oka - at first sight
w cztery oczy - face to face
bez zmrużenia oka - without batting an eye(lid)
fig.
przymykać na coś oczy - to turn a blind eye to sth
fig.
puszczać oko do kogoś - to wink at sb
fig.
mydlić komuś oczy - to pull the wool over sb’s eyes
fig.
z przymrużeniem oka - with (one’s) tongue in (one’s) cheek
w okamgnieniu - in the twinkling of an eye, in a trice

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

eye n

Wielki słownik medyczny polsko-angielski 2011 r., Anna Słomczewska

eye, eyeball

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

EYE

OPTIC

SIGHT

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

n eye
(w sieci) mesh
(gra w karty) pontoon, twenty-one
mieć coś na oku have in view
stracić z oczu lose sight (kogoś, coś of sb, sth)

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

eye zob.także [ [oczy] ]

Nowoczesny słownik polsko-angielski

orb

becket