Wordnet polsko-angielski

(the ratio of the speed of a moving body to the speed of sound)
Mach number
synonim: M
synonim: Ma

Nowoczesny słownik polsko-angielski

liczba Macha (jednostka prędkości)

Mach