Nowoczesny słownik polsko-angielski

G-type main-sequence star

yellow dwarf

G dwarf star