Wordnet polsko-angielski

(tropical American plant having poisonous milk and showy tapering usually scarlet petallike leaves surrounding small yellow flowers)
poinsettia, Christmas star, Christmas flower, lobster plant, Mexican flameleaf, painted leaf, Euphorbia pulcherrima
synonim: wilczomlecz nadobny
synonim: poinsecja nadobna
synonim: poinsecja

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

Star of Bethlehem, nativity star (of Bethlehem)

Nowoczesny słownik polsko-angielski

poinsettia