Słownik terminów Unii Europejskiej polsko-angielski

guaranted areas