Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

guarantor

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m prawn. guarantor

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

1. guarantor 2. underwriter ~ emisji underwriter ~ kupna guarantator “call"
~ opcji writer of an option ~ solidarny joint guarantor

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m
1. guarantor
2. sponsor
3. underwriter ~ obligacji bond undrewriter ~ opcji writer of an option ~ solidarny co-guarantor, joint guarantor ~ ubezpieczeniowy Lloyd name ~ umowy guarantor of an agreement

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WARRANTER

SECURITY

UNDERWRITER

VOUCHER

WARRANTOR

BAILSMAN

Słownik biznesmena polsko-angielski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

guarantor, surety, underwriter, warrantor

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

bondsman

guarantee