Słownik terminów Unii Europejskiej polsko-angielski

price and outlets guarantees