Słownik terminów Unii Europejskiej polsko-angielski

exchange guarantee, exchange risk cover