Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

fair

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Zamrożenie zasobów przez państwa członkowskie nie stanowi zrównoważonego rozwiązania.
Freezing the resources by Member States will not be a sustainable option.

statmt.org

Zamrożenie budżetu, niezależnie od tego, co mówią inni posłowie, znacznie zmniejszy wzrost.
A budget freeze will dent growth, no matter what other Members might say.

statmt.org

Zamrożenie ich wielomilionowych wynagrodzeń, które otrzymywali w dolarach, nie jest karą.
Freezing their multi-million dollar salaries is not a punishment.

statmt.org

Myślą, że gra jest nie fair. "Nie daje mi ostatnich ciasteczek.
When you get to 13 pies, you've got 75 percent chance of getting a pie now."

TED

Zamrożenie środków nie jest jednak żadnym rozwiązaniem problemów.
Freezing funds is no solution to the problems, however.

statmt.org

That is the best way to ensure that we remain fair in our Union.
To najlepszy sposób na zapewnienie, byśmy w naszej Unii pozostali fair.

I think it is very unfair to use that as a form of argument.
Myślę, że powoływanie się na ten argument jest nie fair.

But is it fair on William to have all the extra work?
Ale czy to fair w stosunku do Wiliama że ma wszystkie ekstra prace?

A 14-year-old's too old to be baby-sat, and it's not fair on her.
Czternastolatka jest zbyt duża, żeby ją pilnować i to nie fair wobec niej.

Two on one foosball, you think that's fair?
Dwóch na jednego w piłkarzyki, i to ma być fair?

Any two guys fighting for money, no way the fight is fair.
Dwóch walczy dla pieniędzy i nie ma mowy, by walka była fair.

But my birthday's in July, which is totally unfair.
Ja mam urodziny w lipcu, co jest totalnie nie fair.

Each side thinks they're playing fair and they're being cheated.
Każda strona myśli, że gra fair, ale tylko oszukują się nawzajem.

Giving them back to him would be completely unfair and probably a death sentence.
Oddanie mu ich było by kompletnie nie fair i prawdopodobnie skazaniem na śmierć.

They left you the unfairest of them all.
Odeszli od ciebie, bo byłeś nie fair wobec nich wszystkich.

She said she Iiked it better than Pirates of Penzance.
Powiedziała, że bardziej jej się podobało niż My fair lady.

This is unfair. All I ask is... that you leave me alone.
To jest nie fair, chciałem tylko abyście zostawili mnie w spokoju.

It's not fair of me to have brought it up. No.
To nie fair, że powiedziałam ci o tym w takim momencie.

I saw what happened to the last one you bought someone, not very fair.
Widziałam co się stało, gdy ostatnio stawiałeś. To nie było fair.

Yet who is to guarantee that everything in life is fair?
Ale w tym życiu kto może zagwarantować, że wszystko będzie fair?

And you're arguing with me that maybe we're not being fair to him?
A ty twierdzisz, że nie jesteśmy w stosunku do niego fair.

He's much like myself, but absent my merciful nature and sense of fair play.
Jest podobny do mnie, acz pozbawiony mojego miłosierdzia i zasad fair play.

You're only thinking about what you want.
Myślisz tylko o sobie. To nie jest dla nas fair.

It wouldn't be fair to the people who reserved last year.
Nie będziemy fair wobec ludzi, którzy zarezerwowali miejsce rok temu.

It's not fair when you say it like that.
To nie fair, kiedy mówisz o tym w taki sposób.

I work my whole life, and now you do this to me.
Tyram całe swoje życie a ty mi robisz coś takiego. To nie fair.

We'll see how it goes, and we'll make sure that it's fair.
Zobaczymy jak to wyjdzie i pomyślimy czy taki układ jest fair.

You've done more than is fair of me to ask of you.
Zrobiliście więcej niż fair ci którzy mnie zapytali tacy jak ty.

Sport also encourages values such as fair play, team spirit, discipline, an understanding of rules, acceptance of others and solidarity.
Poprzez sport propagujemy także takie wartości jak fair play, duch drużynowy, dyscyplina, poszanowanie dla zasad, akceptacja innych i solidarność.

The trade union movement has an important role as one that proposes, monitors and reinforces fair play in working life.
Związki zawodowe mają do odegrania ważną rolę jako podmioty propagujące, monitorujące oraz wzmacniające grę fair play w obszarze zatrudnienia.

But to be fair, it's not him you hate. It's the curse.
Ale żeby być fair, to nie jego nienawidzisz, tylko klątwę.

You don't care if it's fair but it's nice of you to ask.
Nie zależy ci czy to jest fair, ale miło, że pytasz.

It wasn't fair for me to suddenly ask so much of you.
To nie było fair z mojej strony, że nagle wymagałam od ciebie tak wiele.

It's not fair that your life was turned upside-down because of it.
To nie fair, że twoje życie przewróciło się do góry nogami z tego powodu.

Do you know how much I wanted children with you?
Wiesz, jak bardzo chciałam z tobą dziecka? To nie fair.

We didn't make them do these things, but once they did, they're fair game!
Nie namawialiśmy ich do tego, ale to zrobili. Grają fair.

This wisdom cannot simply end at ensuring fair relations between competitors in the European area.
Mianowicie ta mądrość nie może się kończyć na tym, by uporządkować relacje w sposób fair pomiędzy konkurentami z obszaru Europy.

The forthcoming liberalisation of the market in games of chance, including those related to the world of sport, will create further temptation to infringe the principles of fair play.
Sytuacja, która ma nastąpić: liberalizacja rynku gier hazardowych, także w kontekście sportu, stwarza dodatkowe pokusy do łamania zasady fair play.

You want to be a failure like your father, mewl about contentment.
Chcesz, jak twój ojciec, tylko kwilić o zadowoleniu? - To nie fair.

Dave, that ain't fair to put me on the spot Iike this.
Dave, to naprawdę nie fair tak mnie tu wystawiać.

And I've got to be fair to myself.
I muszę być fair w stosunku do siebie samego.

And it would not be fair to he has a chance.
I nie było by fair, gdyby też nie dostał szansy.

You may have always won, but you never played fair.
Może i zawsze wygrywasz, ale nigdy nie grasz fair.

It's not fair is she gets to buy my nieces.
Nie fair jest to, że chce kupić moje siostrzenice.

You can't play nice in war and business.
Nie możesz grać fair na wojnie i w biznesie.

Asking him to wait for me wouldn't be fair.
Proszenie go by na mnie zaczekał byłoby nie fair.

It's not fair to compare you to some younger mama.
To nie fair porównywać panią z jakąś młodszą mamą.

Is that fair? When she hasn't mentioned it before now?
Czy to nie fair, że nie wspominała o tym dotąd?

And whoever said life was fair?
Jak to jest fair? A kto powiedział życie jest sprawiedliwe?

That's playing us against each other and that's not fair.
Nastawiłaś nas przeciwko sobie i to jest nie fair.

Nothin' fair about judges who don't have instant replay, and they're lookin' for perfection.
Nie fair, że sędziowie nie mają powtórek, a szukają perfekcji.

The question is no more fair when you ask it.
Pytanie nie jest bardziej fair, gdy ty je zadajesz.

It's not fair to you, this whole thing.
To było wobec ciebie nie fair, ta cała sprawa.

I don't think it's fair for these guys.
To nie było fair w stosunku do tych gości.

I'm waiting for my agent to call, okay?
To nie fair. Czekam na telefon od mojego agenta!