Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C woman
girl

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WOMAN

GIRL