Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem U
1.
(wyrób) manufacture, production.
2.
(podrabianie, również fig) fabrication

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

MANUFACTURE

PRODUCTION

FORGERY

FABRICATION