Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

by the way

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

A propos przedsiębiorców, chciałbym parę słów powiedzieć na temat reguły wzajemnego uznawania.
I would like to say a few words about the principle of mutual recognition.

statmt.org

W Parlamencie Europejskim zasiadają przedstawiciele 27 wspaniałych państw. To à propos tego, co mówił pan Sassoli.
The representatives of 27 wonderful countries sit in the European Parliament - if I can just add to what Mr Sassoli has said.

statmt.org

By the way, my boyfriend and I do customer work
A propos, mój chłopak i ja prowadzimy serwis dla klientów.

I would like to say a few words about the principle of mutual recognition.
A propos przedsiębiorców, chciałbym parę słów powiedzieć na temat reguły wzajemnego uznawania.

Did you know that the word baroque comes from Portugal?
A propos, czy wiedziała pani, że słowo barok pochodzi z Portugalii?

I was wondering if your offer to helpwas still standing.
A propos diabła, zastanawiałem się, czy twoja oferta pomocy jest wciąż aktualna?

By the way, do you have any lead about what this place is?
A propos, masz jakieś informacje na temat tego czym może być to miejsce?

Oh, by the way, there's a couple of strange girls in the bathroom.
O, a propos, jest para z obcych dziewczyn w łazience.

By the way, that was real smooth, that crotch-grab.
Tak a propos, to było naprawdę niezłe, jak złapałeś go za krocze.

By the way, Picasso's blue period was figurative, and ended in 1904.
A propos, niebieski okres Picassa był figuratywny i skończył się w 1904 roku.

Got chocolates too... ...don't you think it's too hot out here?
A propos, mam też czekoladki. Nie uważasz, że jest tu trochę za gorąco?

Speaking of which, that duck recipe you gave me was just heavenly.
A propos, przepis na kaczkę, który mi dałaś, był niebiański.

Speaking of the merger, are you rich and famous yet?
A propos fuzji, czy jesteś już bogaty i znany?

Speaking of which, do you know - if Derek has talked to Tacoma yet?
A propos gwiazdy, nie wiesz czy Derek już rozmawiał z Tacomą?

In fact, three of my ex girlfriends are now lesbians.
A propos, trzy z moich byłych są teraz lesbijkami.

And by the way, I had an affair with a hairdresser last year.
A propos, w zeszłym roku miałam romans z fryzjerem.

By the way, I need you to do me a very special favour.
A propos , potrzebuję, byś mi oddał bardzo specjalną przysługę.

By the way, did you talk to Cathy about that Navy script?
Tak a propos, rozmawiałaś już z Cathy o scenariuszu.

By the way, my teacher wants to meet you.
A propos, mój nauczyciel chce się z tobą spotkać.

And three days ago, a customs officer was killed at an airport.
A propos, trzy dni temu na lotnisku zamordowano celnika.

Was that proposal spontaneous, or did you have it all planned?
A propos tego Ian, czy te oświadczyny były spontaniczne, czy miałeś wszystko zaplanowane?

By the way, I found a piece of your bathrobe in my door.
A propos: Znalazłam kawałek twojego szlafroka w moich drzwiach.

By the way, potatoes on special this week. $3 a kilo.
A propos , ziemniaki na specjalnym w tym tygodniu. $3 kilo.

By the way, Mick, what are you doing with that awful trap?
A tak a propos, Mick, co ty robisz z tą okropną pułapką?

By the way, officially Uncle Sam is neutral in this turkey shoot.
Tak a propos, oficjalnie Wujek Sam pozostaje neutralny w całej tej grze.

Here is what charlie was able to dig up On the last victim.
Tu jest do czego Charli mógł się dokopać a propos ostatniej ofiary.

Incidentally, a new family is moving into Wiener's villa tomorrow.
A propos... nowa rodzina wprowadza się do willi Wienera jutro.

Speaking of my daughter, Doctor... shouldn't you come visit her every day?
A propos mojej córki, doktorze... nie powinien pan jej odwiedzać każdego dnia?

You know, I just thought of something, with you two being twins and all.
Wiecie, przyszło mi coś do głowy, a propos tego, że jesteście bliźniakami...

Who, by the way, is about as smart as that plant.
Kto, a propos, jest ta mądra jak ta roślina. Tak.

Speaking of fairy, how's my straight act?
A propos bajek, jak na mój prosty akt?

I'm not here by choice either, by the way.
Nie jestem tutaj przez wybór też, a propos.

Now I think of... they think there is a mole in the agency.
Tak a propos... myślą, że może być wtyczka w agencji.

By the way, why did you buy two?
A propos bagietek, po co kupił Pan dwie?

Speaking of rain, there's supposed to be a hurricane tonight.
A propos deszczu, dziś w nocy zapowiadają huragan.

In any case, did you see how credible I am with her?
A propos, widziałeś jak wiarygodny byłem tym razem? Tak

By the way, congratulations on your brilliant escape.
A propos, gratulacje z okazji twojej, wspaniałej ucieczki.

Speaking of which, Mr. Webster, it turns out you're a Democrat.
A propos. Okazuje się, że jest pan demokratą.

By the way, Mr. Greenfield, who's paying for this treatment?
A propos, panie Greenfield, kto płaci za ta wizytę?

Eleonora Giardinelli... ...a white swan in a pond full of frogs
Eleonora Giardinelli: biały łabędź w żabiej sadzawce. A propos, gratuluję zaręczyn siostrzeńca.

By the way, I am leaving Strasbourg today and flying to Delhi to have discussions with the Indian Government and Indian representatives.
A propos, udaję się dziś w podróż ze Strasburga do Delhi, gdzie będę prowadził negocjacje z rządem Indii i przedstawicielami tego kraju.

In fact, on the subject of discrimination, I should like to mention that, in my report on the revision of the Maternity Leave Directive, I advocate the inclusion of domestic workers within the scope of the directive.
A propos dyskryminacji, chciałabym wspomnieć, że w swoim sprawozdaniu w sprawie zmiany dyrektywy o urlopie macierzyńskim popieram objęcie pracowników domowych zakresem tej dyrektywy.

By the way, what is your real name?
A propos, jakie jest twoje prawdziwe imię?

And speaking of guts, check out this photo of Anne.
A propos kiszek, obczaj to zdjęcie Anne.

By the way, I have a recording of her talented voice.
A propos, mam nagranie jej utalentowanego głosu.

Fred got a new tattoo.
A propos ostrości, Fred ma nowy tatuaż.

Of course, I like this new look.
A propos, Podoba mi się Twój nowy styl.

Speaking of honest love, Jed was asking about you again.
A propos szczerości, Jed znów o ciebie pytał.

George, about Tess-- There's something that I want to say.
A propos Tess, chcę ci coś powiedzieć.

You guys back up a little.
A tak a propos, czy to twój facet?

Speaking of which, did you see their genuine serial killer?
A tak a propos, Widziałeś tego seryjnego mordercę?