Wordnet polsko-angielski

(the syllable naming the sixth (submediant) note of a major or minor scale in solmization)
la, lah
synonim: la

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

conj and
but
od a do z - from beginning to end
gdy się powiedziało A, trzeba powiedzieć i B - in for a penny, in for a pound
int ah!

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Mam na myśli politykę na rzecz rozwoju, a nie jedynie oficjalną pomoc rozwojową.
I am talking about development policy, not just official development assistance.

statmt.org

Budżet UE należy postrzegać jako budżet inwestycyjny, a nie jako budżet bieżący.
The EU budget should be regarded as a capital budget, rather than a current one.

statmt.org

Dostaję dwie kartki papieru, ale to nie jest format A4, więc były dużo większe.
I get these two pieces of paper, not like this, A4 format, so it's much bigger.

TED