Wordnet polsko-angielski

social studies
synonim: wiedza o społeczeństwie