á
í
ñ
ü
¡
Mały słownik hiszpańsko-polskiJacek Perlin


1.
v/t umieć, potrafić
wiedzieć
dowiadywać się (o de)
hacer ~ zawiadamiać
podawać o wiadomości
¡qué yo! skąd mam wiedzieć
no que yo sepa nic mi nie wiadomo
a ~ mianowicie

2.
v/i smakować (czym a)
me sabe mal nie podoba mi się

3.
m wiedza f

Wielki słownik hiszpańsko-polskiautor: Jacek Perlin, wyd. Wiedza Powszechna

[1] vt
1.
wiedzieć
umieć
znać
~er poco mało wiedzieć, umieć
~erlo todo wiedzieć wszystko
~er español znać (język) hiszpański
~er de memoria umieć na pamięć
~er de dedillo znać na wylot
a lo que yo sé o ile mi wiadomo
no lo sé nie wiem, nie umiem (tego)
no sé a la escuela nie znam drogi do szkoły, nie wiem, którędy droga do szkoły
no ~er lo que se pesca pojęcia o czym nie mieć
nie wiedzieć, co się święci
no sé que te diga nie wiem, co ci na to powiedzieć
bo ja wiem, co ci na to powiedzieć
por lo que sé o ile mi wiadomo
~erlas todas być chytrym
sin ~erlo nie wiedząc o tym
bez wiedzy
sin ~erlo yo bez mojej wiedzy
tiene un no sé que ma coś w sobie
un no sé qué coś tam, coś takiego
¡y qué sé yo! i jeszcze wiele innych rzeczy
2.
potrafić
umieć
yo ~ré arreglarlo ja potrafię to załatwić, już ja to załatwię
3.
dowiadywać się
hacer ~er czynić wiadomym (co komu)
podawać do wiadomości
~er por la prensa dowiedzieć się z prasy
~emos por todas partes dowiadujemy się zewsząd, napływają do nas zewsząd wiadomości [2] vi
1.
wiedzieć
a ~er (a) mianowicie
to jest, to znaczy
a ~er si vendrá kto wie, czy przyjdzie
nie wiadomo, czy przyjdzie
bien ~e Dios Bóg mi świadkiem
está por ~erse... powstaje pytanie, czy...
należy ustalić, czy...
no ~er de pojęcia nie mieć (o czym)
nic nie wiedzieć (o kim)
no ~er donde meterse nie wiedzieć, co ze sobą zrobić
no sé cuántos nie wiem ile
que yo sepa o ile mi wiadomo
¿quién ~e? kto wie?
może
~er de algo wiedzieć o czym (gdzie jest)
vete a ~er kto to wie
bo to wiadomo?
2.
być uczonym
mieć wiadomości
być bystrym
~er más que Lepe być bardzo uczonym
3.
być podobnym
4.
mieć smak
mieć zapach (czego)
pachnieć (czym)
~e a menta pachnieć miętą
przen. ~e a revolución pachnie rewolucją
5.
Arg. mieć zwyczaj [3] ~erse vr
1.
wiedzieć, umieć
ya me sé la lección już umiem lekcję
~érselo todo wszystko wiedzieć, posiąść wszystkie rozumy
2.
być wiadomym
no se ~e cómo nie wiadomo jak
todo llega a ~erse wszystko w końcu wychodzi na jaw
ya se ~e to oczywiste, to samo przez się zrozumiałe [4] m wiedza f
przysł. más vale ~er que haber wiedza jest cenniejsza od majątku, wiedza to potęga

Słownik hiszpańsko-polski HaraldG


1. v/t umieć, potrafić
wiedzieć
dowiadywać się (o de)
hacer ~ zawiadamiać
podawać o wiadomości
¡qué yo! skąd mam wiedzieć
no que yo sepa nic mi nie wiadomo
a ~ mianowicie

2.
v/i smakować (czym a)
me sabe mal nie podoba mi się

3.
m wiedza f

Słownik uniwersalny hiszpańsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (autorzy: Abel A. Murcia Soriano, Katarzyna Mołoniewicz)

v t wiedzieć
znać
smakować, mieć smak
~ hacer algo umieć (potrafić) coś zrobić

Otwarty słownik hiszpańsko-polskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

potrafiący

potrafić

umiejący

wiedzący

wiedzieć