á
í
ñ
ü
¡
Wielki słownik hiszpańsko-polskiautor: Jacek Perlin, wyd. Wiedza Powszechna

[1] vt, vi
1.
chcieć, pragnąć
życzyć sobie
¿qué quieres? co chcesz?
¿qué más quieres? czegoż jeszcze chcesz?
lo que quieras ~ co (tylko) zechcesz
~ decir znaczyć, oznaczać
¿qué quiere decir eso? co to znaczy?, co to ma znaczyć?
¿quiere Ud. tomar algo? czy weźmie pan coś?
czy napije się pan czegoś?
~ es poder chcieć to móc
que quiera, que no quiera czy chce, czy nie chce
quieras que no czy chcesz, czy nie
como quieras jak (ze) chcesz
como quiera według uznania
przeciętnie, tak sobie
como quiera que jakkolwiek
ponieważ, jako że
como quiera que sea jakkolwiek by (było)
bądź co bądź
cuando quiera kiedykolwiek
cuando quieras (kiedy) (gdy) zechcesz
donde quiera gdziekolwiek
lo que quiera que fuese niech się co chce, dzieje
cokolwiek się stanie
no (así) como quiera nie byle jak (i)
sea lo que quiera niech się co chce dzieje
cokolwiek, byle co
sea como quiera niech sobie jak chce, będzie
w każdym razie
si se quiere jeśli już (kto chce), jeśli (komu dogadza)
sin ~ niechcący
wbrew woli
a todo ~ zupełnie, całkowicie
wręcz, wprost, zgoła
w każdym razie
2.
lubić
kochać
yo te quiero kocham cię
~ bien a alguno życzyć komu dobrze
być dobrym dla kogo
lubić kogo
kochać kogo
3.
zechcieć, raczyć
¡quiera Ud. tomar asiento! proszę usiąść [2] vimpers: quiere llover zanosi się na deszcz [3] ~se vr kochać się (wzajemnie) [4] m
1.
miłość f
2.
przywiązanie n
3.
chęć f, pragnienie n

Słownik hiszpańsko-polski HaraldG

chcieć
kochać
~ decir znaczyć
sin ~ niechcący
sea como quiera jakkolwiek by
como quiera que ponieważ

Słownik uniwersalny hiszpańsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (autorzy: Abel A. Murcia Soriano, Katarzyna Mołoniewicz)

v t chcieć, pragnąć
kochać
lubić
˘qué quiere decir esto? co to znaczy?
sin ~ niechcąc

Otwarty słownik hiszpańsko-polskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

chcący

chciany

chcieć

lubiący

lubić

zechcieć