á
í
ñ
ü
¡
Wielki słownik hiszpańsko-polski autor: Jacek Perlin, wyd. Wiedza Powszechna

[1] vt
1.
obal-ić/ać, powalić, zwalić
~ al suelo powalić na ziemię
~ un avión zestrzelić samolot
2.
ści-ąć/nać (drzewo)
3.
bić, zarzynać (bydło)
4.
z/burzyć (budowlę)
5.
opu-ścić/szczać
obniż-yć/ać
~ las velas opuścić żagle
przen. ~ las alas spuścić z tonu
6.
przen. poniż-yć/ać, upokorz-yć/ać
7.
przen. poskr-omić/amiać
~ su orgullo poskromić swą pychę
8.
przen. przygnębi-ć/ać, zniechęc-ić/ać
przygni-eść/atać
dejarse ~ ulec zniechęceniu
no dejarse ~ nie ulegać się przygnębieniu
9.
roz-ebrać/bierać, z/demontować
10.
mors. zboczyć/zbaczać
~ el rumbo zboczyć z kursu [2] vi mors. zboczyć/zbaczać z kursu, dryfować [3] ~se vr
1.
z/walić się, runąć
2.
przen. s/pokornieć, u/korzyć się
poniż-yć/ać się
3.
przen. zniechęc-ić/ać się, upa-ść/dać na duchu, s/tracić ducha
4.
mors. zbocz-yć/ać z kursu
5.
rzuc-ić/ać się, zwalić się na ofiarę (o ptaku drapieżnymi)
6.
pikować (o samolocie)
7.
przen. spa-ść/dać (na kogo, co), nawiedz-ić/ać (kogo, co)

Słownik hiszpańsko-polski HaraldG

zwalić, zburzyć
zestrzelić, strącić
zniechęcać
~se zwalić się (na a)
ulec (czemu ante)

Słownik uniwersalny hiszpańsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorzy: Abel A. Murcia Soriano, Katarzyna Mołoniewicz)

v t obalić
powalić
przygnębiać

Otwarty słownik hiszpańsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

poniżać

poniżający

poniżyć

przygnębiać

przygnębić

zestrzelenie

zestrzelić

zestrzeliwać