á
í
ñ
ü
¡
Wielki słownik hiszpańsko-polski autor: Jacek Perlin, wyd. Wiedza Powszechna

[1] m
1.
zaopatrzenie n
dostawa f
aprowizacja f
~ de agua dostawa wody
plaza de ~ rynek m
dar ~ a) dobrze zaopatrzyć, dostarczyć pod dostatkiem, nastarczyć b) wystarczać
no dar ~ a) nie móc zaopatrzyć b) nie móc nastarczyć
nie dać rady
2.
dostatek m
obfitość f
3.
drobne prace hafciarskie [2] adv przestarz. obficie, pod dostatkiem

Słownik hiszpańsko-polski HaraldG

m dostawa f (artykułów spożywczych)
mercado m de ~s targ m
no dar ~ nie podołać
nie poradzić sobie