á
í
ñ
ü
¡
Wielki słownik hiszpańsko-polskiautor: Jacek Perlin, wyd. Wiedza Powszechna

vi (vr) wyr-odzić/adzać się
z/wyrodnieć