á
í
ñ
ü
¡
Wielki słownik hiszpańsko-polski autor: Jacek Perlin, wyd. Wiedza Powszechna

adj hist. abasydzki (o potomku Abú-l-Abbása)