á
í
ñ
ü
¡
Wielki słownik hiszpańsko-polski autor: Jacek Perlin, wyd. Wiedza Powszechna

vi (vr) kwaterować, mieszkać, zakwaterować się (w szałasach, barakach)