á
í
ñ
ü
¡
Wielki słownik hiszpańsko-polski autor: Jacek Perlin, wyd. Wiedza Powszechna

vt (vr) mors. za/cumować statek burtą (obok statku, nabrzeża)