á
í
ñ
ü
¡
Wielki słownik hiszpańsko-polski autor: Jacek Perlin, wyd. Wiedza Powszechna

[1] adj bierny, niezaangażowany
política ~ polityka bierności [2] m zwolennik bierności
defetysta m