á
í
ñ
ü
¡
Wielki słownik hiszpańsko-polski autor: Jacek Perlin, wyd. Wiedza Powszechna

f przestarz. banda, szajka f
frakcja f, odłam m
partia f