á
í
ñ
ü
¡
Wielki słownik hiszpańsko-polski autor: Jacek Perlin, wyd. Wiedza Powszechna

m roln. robotnik omiatający ziarno (za pomocą miotły)
przewiewacz ziarna