á
í
ñ
ü
¡
Wielki słownik hiszpańsko-polski autor: Jacek Perlin, wyd. Wiedza Powszechna

vt
1.
upodl-ić/ać
upok-orzyć/arzać
2.
obra-zić/żać, znieważ-yć/ać
3.
przestarz. odda-ć/wać
4.
przestarz. porzuc-ić/ać, opu-ścić/szczać