á
í
ñ
ü
¡
Wielki słownik hiszpańsko-polski autor: Jacek Perlin, wyd. Wiedza Powszechna

vt
1.
rusz-yć/ać (z miejsca co), przen-ieść/osić
2.
reg. po/ruszać szybko, po/trząsać (czym)