á
í
ñ
ü
¡
Wielki słownik hiszpańsko-polski autor: Jacek Perlin, wyd. Wiedza Powszechna

[1] vt
1.
zniż-yć/ać, obniż-yć/ać
2.
spu-ścić/szczać, opu-ścić/szczać
3.
schyl-ić/ać, pochyl-ić/ać
4.
zmniejsz-yć/ać, pomniejsz-yć/ać
5.
przen. poniż-yć/ać, upok-orzyć/arzać [2] ~se vr
1.
zniż-yć/ać się, obniż-yć/ać się
2.
opu-ścić/szczać się (na dół)
3.
zmniejsz-yć/ać się
4.
przen. zniż-yć/ać się, poniż-yć/ać się
5.
przen. przezwycięż-yć/ać się, przem-óc/agać się

Słownik hiszpańsko-polski HaraldG

obniżać