á
í
ñ
ü
¡
Wielki słownik hiszpańsko-polski autor: Jacek Perlin, wyd. Wiedza Powszechna

vt wyprawi-ć/ać jak owczą skórę