á
í
ñ
ü
¡
Słownik hiszpańsko-polski HaraldG

(skrót od Asuntos Exteriores) ~Spraw Zagranicznych (SZ)