Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

technika obiektyw zmiennoogniskowy;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

obiektyw ze zmienną ogniskową (zmiennoogniskowy)

Wordnet angielsko-polski

(a camera lens that magnifies the image)
teleobiektyw
synonim: telephoto lens

Słownik internautów

teleobiektyw

Słownik audio-video Montevideo

transfokator, obiektyw o zmiennej ogniskowej

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Well, let's click the zoom lens down one order of magnitude, and look at the century scale.
Ustawmy teraz przybliżenie naszego obiektywu o jedną wielkość niżej i przyjrzyjmy się temu w skali stuleci.

TED

Stability can be challenging if the camera is mounted on a tall pole and you are using a zoom lens with a long focal length.
Trudno osiągnąć stabilny obraz, jeśli kamera jest umieszczona na wysokim słupie i wyposażona w obiektyw z funkcją zbliżenia z dużą ogniskową.

Axis

The 18x optical motorized lens with auto focus makes it possible to zoom in on a small or distant object with exceptional clarity.
Obiektyw z napędem, 18-krotnym zoomem oraz autofokusem umożliwia wykonywanie zbliżeń małych lub odległych obiektów z wyjątkową ostrością obrazu.

Axis

If you're going to be a serious photographer, you need a good zoom lens.
Jeśli masz być poważnym fotografem, musisz zająć się obiektywami.

Over here is your camera, with 1 00-to-1 zoom lens.
Tu jest kamera z obiektywem o powiększeniu od 1 do 100.