Słownik audio-video Montevideo

efekt optyczny zmiany ogniskowej wykonany metodą elektroniczną