Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

strefa komórek macierzystych i komórek Panetha