Nowoczesny słownik angielsko-polski

strefa freatyczna