Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

strefa stabilności pieniężnej