Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

zapiąć komuś zamek; zasunąć zamek na kimś, zapiąć kogoś;