Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) kod pocztowy;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(US) ~kod pocztowy

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

'zIp koUdn Kod pocztowy Our zipcode in Knoxville is TN 37996 (Nasz kod pocztowy w Knoxville to TN 37996) - Student University of Tennessee (1999) Most zip codes have five numbers (Większość kodów pocztowych składa się z pięciu cyfr) - Jonathan Crowther (1999) The city along with the correct zip code is also required (Wymagana jest też nazwa miasta z dokładnym kodem pocztowym) - Tennessee Department of Safety's Driver Handbook (1999)

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

kod pocztowy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And if you want to get more specific, it's actually specific zip codes.
Podzielmy to według konkretnych okręgów... A jeśli chcemy więcej konkretów, mamy konkretne kody pocztowe.

TED

Most of them don't know their phone number or zip code.
Większość nie zna własnego telefonu czy kodu.

No, I've just accidentally moved them to another zip code.
Nie, ja tylko przez nieuwagę przeniosłam je w inny rejon.

No, just every other guy in the zip code.
Nie, tylko co drugi facet.

It's a zip code, it's just a first installation I did.
To kod To pierwsza instalacja, którą stworzyłem.

And when it makes a delivery It needs its own zip code
A żeby go dostarczył Musi mieć kod pocztowy

Pete, I don´t want her zip code.
Pete, nie potrzebuję jej kodu pocztowego.

My name, my street, my zip code, my e-mail address.
Moje nazwisko, ulica, kod pocztowy i e-mail.

Jake, what`s our zip code?
Jake, jaki jest nasz kod pocztowy?