Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) finanse kapitał obrotowy;

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kapitał obrotowy

Nowoczesny słownik języka angielskiego

kapital obrotowy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Why are we not working to keep that capital in those countries making those countries richer?
Dlaczego nie podejmujemy działań mających na celu zatrzymanie tego kapitału w tych krajach i uczynienie ich bogatszymi?

statmt.org

In accordance with that declaration, the Union should express clear support for the movement in Korea which is working for the abolition of capital punishment.
Zgodnie z tą deklaracją Unia powinna wyrazić zdecydowane poparcie dla działającego w Korei ruchu na rzecz zniesienia kary śmierci.

statmt.org

The most relevant for SMEs is the new possibility for the granting of EUR 500 000 per undertaking to cover investments and/or working capital over a period of two years.
Najbardziej interesująca dla MŚP jest nowa możliwość przyznania 500 tysięcy euro na jedno przedsiębiorstwo na sfinansowanie inwestycji i/lub kapitału obrotowego przez okres dwóch lat.

statmt.org

Do we want our British or European businesses to be at a competitive disadvantage when they need working capital?
Czy naprawdę chcemy, aby nasze brytyjskie czy też europejskie przedsiębiorstwa znajdowały się w niekorzystnych warunkach na płaszczyźnie konkurencji, kiedy potrzeba im kapitału obrotowego?

statmt.org

The fourth point is that we are working to improve the quality of own funds and hybrid capital.
Punkt czwarty jest związany z naszymi pracami nad poprawą jakości funduszy własnych i kapitału hybrydowego.

statmt.org

Do we want our British or European businesses to be at a competitive disadvantage when they need working capital?
Czy naprawdę chcemy, aby nasze brytyjskie czy też europejskie przedsiębiorstwa znajdowały się w niekorzystnych warunkach na płaszczyźnie konkurencji, kiedy potrzeba im kapitału obrotowego?

How much just some working capital?
Ile to jest trochę kapitału obrotowego?

Stacie, what's our working capital like?
Stacie, jak tam nasz kapitał?

Manufacturers, retailers, importers and exporters are all finding it more difficult to get the working capital they need, and there is a real risk that the major trade slowdown may intensify.
Producenci, detaliści, importerzy i eksporterzy napotykają coraz większe trudności z pozyskaniem potrzebnego im kapitału obrotowego; istnieje realne ryzyko, że poważne spowolnienie w handlu może przybrać na sile.

The most relevant for SMEs is the new possibility for the granting of EUR 500 000 per undertaking to cover investments and/or working capital over a period of two years.
Najbardziej interesująca dla MŚP jest nowa możliwość przyznania 500 tysięcy euro na jedno przedsiębiorstwo na sfinansowanie inwestycji i/lub kapitału obrotowego przez okres dwóch lat.