Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adj. przeżarty rdzą; przerdzewiały; zardzewiały

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

adj. zardzewiały